"דע לך, שלכל עשב ועשב
יש שירה מיוחדת משלו"
צור קשר

שמרי על קשר