“ויהי אור” – חנות אינטרנטית

תקנון – תנאי שימוש – מדיניות פרטיות

“ויהי אור” – הנו מותג המציע מוצרים מבוססי רכיבים טבעיים בלבד ובאיכות גבוהה במיוחד שמקורם בצמחי מרפא הגדלים בחוות גידול אורגניות ובתנאים טבעיים

אנא קרא/קראי מסמך זה בעיון,

האמור להלן מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמו כן, מונחים המפורטים בלשון יחיד יישאו את המשמעות הנתונה להם גם בלשון רבים ולהיפך.

אתר “ויהי אור”  (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט (המרשתת) (להלן: “ויהי אור”) שכתובתו: www.inlight.co.il 

 אנו –הנהלת  “ויהי אור”  יצרנו מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות”) על-מנת להראות את מחויבותנו לפרטיותך. מדיניות פרטיות זו מפרטת את פרקטיקות איסוף והפצת המידע שלנו. אנו מספקים באתר מידע כללי על המותג, החברה ומוצריה, וכן שירותי חנות וירטואלית לרכישת מוצרי החברה, וכן אנו מפעילים בנוסף לאתר אתרים נוספים בדומיינים שונים (להלן יחד: “השירות”). באמצעות שימוש בשירות, את/ה מקבל/ת את התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות.

תנאי השימוש של ויהי אור  (להלן: “ההסכם”), כוללים בתוכם את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש”), אשר יוצרים חלק אינטגרלי ובלתי נפרד מההסכם. למעט אם צוין אחרת מפורשות: (1) כל התייחסות לשירות במדיניות פרטיות זו יכלול כל חלק ממנו; (2) ייעשה שימוש במונחים המוגדרים בתנאי השימוש;

באמצעות שימוש בשירות המוצע באתר, את/ה מעניק/ה לנו באופן עצמאי, מידע מסוים, לרבות מידע אישי מזהה או פרטים (כגון פרטי חברה, פרטים אישיים, פרטי כרטיס אשראי ו/או פרטי חשבון בנק), אותם אנו אוספים לטובת מתן השירותים, ואת/ה מסכים/ה באופן מפורש לשימושינו ולמסירת המידע האישי באופן המתואר במדיניות פרטיות זו להלן. במידה והנך מתלבט לגבי מסירת המידע ו/או הצגתו באתר או אחרת או שייעשה בו שימוש אחר המותר בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, תימנע משימוש בשירותינו זה.

עדכון מדיניות הפרטיות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתינו הבלעדי, לשנות מדיניות פרטיות זו (להלן: “מדיניות הפרטיות המעודכנת”), מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת בטרם כניסתה לתוקף של מדיניות הפרטיות המעודכנת. מדיניות פרטיות זו עשויה להשתנות במשך הזמן. אתה מסכים לכך שאנו נודיע על מדיניות הפרטיות המעודכנת באמצעות העלאתה לאתר, והמשך שימושך בשירות לאחר העלאת מדיניות הפרטיות המעודכנת, מהווה את הסכמתך לכל תנאי מדיניות הפרטיות המעודכנת. אנו ממליצים לך לעבור על מדיניות הפרטיות המעודכנת בטרם תמשיך את השימוש בשירות. מדיניות הפרטיות המעודכנת תיכנס לתוקף לאחר העלאתה לאתר, או במועד אחר כפי שיפורט במדיניות הפרטיות המעודכנת.

מידע שנאסף – אנו אוספים את המידע האישי בדרכים אלה:

מידע נדרש – על-מנת לבצע הזמנה, הינך נדרש לספק לנו מידע, כגון שמך, כתובת דוא”ל, פרטי קשר ופרטי כרטיס אשראי. אנו עשויים לבקש ממך מידע נוסף ו/או אחר במסגרת תהליך ההזמנה בו אנו עושים שימוש במטרה לספק לך חוויית משתמש איכותית יותר, ועל מנת לשפר את ערך ואיכות השירות ולנתח את השימושים הנעשים בשירות. במידה ובחרת לרכוש שירותים ומוצרים מסוימים המוצעים באתר, ייתכן שתידרש לספק מידע נוסף על-מנת לבצע רכישה כאמור. אתה מסכים לכך, כי מידע זה הינו אישי עבורך וכאשר אתה מבצע הזמנה באתר, אתה נותן רשות לאחרים, לרבות לנו, לזהותך ולעשות שימוש במידע זה בהתאם להוראות ההסכם.

אימות מידע – במטרה להגן עלייך על ויהי אור מפני מעשי מרמה, אנו עשויים לאמת את המידע שסיפקת לנו בעת שימושך בשירות, באמצעות הפנייתו לנותני שירותים חיצוניים. כחלק מתהליכי אימות כאמור, אנו עשויים לקבל מידע אישי מזהה הנוגע לך מאותם נותני שירותים, אשר עשוי לכלול בדיקות רקע אודותיך . אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבחון ולבדוק מידע זה בכל עת.

מידע אישי, מידע לא אישי ומידע פיננסי – אנו עשויים לאסוף מידע לא אישי לגבי שימושך בשירות, בניסיון להעניק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את איכות השירות ולנתח את השימושים הנעשים בשירות.

בנוסף למידע אשר נאסף כמתואר לעיל, אתה עשוי לבחור לשתף עמנו מידע נוסף לגביך במסגרת השירות, ובמידה ובחרת לעשות כן, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ובאחריותך המלאה.

שמירת מידע

אנו נשמור עותק של המידע שסיפקת לנו במקור לטובת שימושים המפורטים במדיניות פרטיות זו, לפרק הזמן הנדרש. לפניות-הבהרות ניתן לפנות  למס’: 054-6253440  ולשוחח עם נציגי שירות הלקוחות שלנו או לשליחת מייל אל כתובת: inlightoffice10@gmail.com אנו נגיב לבקשתך בתוך שלושים (30) ימי עסקים ממועד מקבלתה. אנא שים לב, כי מידע שחלקת עם אחרים או שלקוחות אחרים העתיקו, עשוי להישאר גלוי באינטרנט, לרבות בתוצאות מנועי חיפוש, אף אם ביקשת את מחיקתו.

המידע האישי שלך יאוחסן ויעובד במחשבינו או בשרתים בתחומי שיפוט מסוימים, בהתאם לחוקים החלים בתחומי שיפוט כאמור, לרבות חוקים הנוגעים להגנת הפרטיות. אנו נעשה את מיטב יכולתנו על-מנת להעביר את המידע האישי שלך דרך סביבה מוגנת, סודית ומאובטחת. במידה והנך מתנגד להעברת המידע כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו, הנך מתבקש שלא לעשות  שימוש בשירות. אנו נשמור ונעשה שימוש במידע שלך על-מנת לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות, לטובת פתרון סכסוכים הנוגעים לשימושך בשירות ולאכוף את הוראות הסכם זה ו/או את החוק.

שימושים במידע ונתונים אישיים

הסכמה לשימוש במידע אודותיך – באמצעות העברת מידע אלינו לטובת שימוש בשירות, אתה מקבל באופן מפורש את הוראות ההסכם המתיר לנו לעשות שימוש ולאמת מידע אודותיך. עומדת לך הזכות לבטל את הסכמתך לאיסוף המידע לגביך בהתאם להוראות ההסכם בכל עת, אך אנא שים לב שביטול ההסכמה לא יחול רטרואקטיבית. בכפוף להוראות הסכם זה, המידע כאמור לא יכלול מידע אישי או פרטים מזהים. במידה ואינך מסכים להוראות לעיל, אנו ממליצים כי תפסיק לאלתר לעשות שימוש בשירות.

יצירת קשר – כפי שמתואר בהרחבה בתנאי השימוש, אנו עשויים ליצור עמך קשר באמצעות הודעות דוא”ל, הודעות באתר או באמצעים אחרים הזמינים בשירות. אנו עשויים לשלוח לך הודעות הקשורות לתפעול השירות ו/או הודעות הכוללות מידע פרסומי באופן ישיר או בשם שותפינו המסחריים, אלא אם ביקשת שלא לקבל מידע פרסומי באמצעות פנייה לשירות הלקוחות. בקשתך שלא לקבל מידע פרסומי תועבר אלינו בהודעה בכתב באמצעות דוא”ל: inlightoffice10@gmail.com  ותטופל בתוך 7 ימי עסקים. 

במידה ואתה שולח לנו הודעות, לרבות מכתבים, הודעות דוא”ל או אם אתה מתקשר עם שירות הלקוחות שלנו בדרך אחרת, אנו עשויים לאסוף מידע זה ברשומותינו. אנו עשויים גם להקליט שיחות טלפון משירות הלקוחות או אליו, ולשמור התכתבויות עם שירות הלקוחות והתכתבויות אחרות שנשלחו אלייך. רשומות אלו תשמשנה על-מנת לטפל בפניות לשירות הלקוחות, לפלח, למדוד ולשפר את שירות הלקוחות שלנו ולחקור מעשי מרמה פוטנציאליים והפרות של הסכם זה. אין לנו כל התחייבות לשמור את החומרים כאמור, ואנו רשאים למחקם במידה והחוק החל מאפשר לנו לנהוג כך, מבלי להודיע ו/או לקבל את הסכמתך.

מידע אישי וסוגי השימוש – מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, סוגי המידע האישי אותם אנו אוספים עשויים לכלול את: (1) שמך, מינך, פרטי קשר בעבודה ובביתך, השכלה, תאריך ומקום הלידה, לאום, מספר זהות, דרכון ומידע על תושבות /אזרחות /שהייה; (2) מידע לגבי המוצרים שרכשת באתר; (3) מידע שסיפקת לנו בנוגע להעדפותיך השיווקיות או במסגרת השתתפותך בסקרים, תחרויות או בהצעות פרסומיות; ; (5) מידע ופרטים אחרים הקשורים ללקוחות עסקיים, ספקים וצדדים שלישיים אחרים להם אנו מספקים שירותים או נמצאים בקשר עמם; (6) פרטי התקשרות נוספים לגביך אשר הגיעו אלינו מצדדים שלישיים להם אנו מספקים שירותים או נמצאים בקשר עמם. אנו עשויים לאסוף מידע באמצעות מגוון דרכים, לרבות ממך ישירות, משותפינו ומצדדים שלישיים עמם אנו נמצאים בקשרים עסקיים. אתה רשאי לבחור איזה מידע אישי (אם בכלל) אתה מספק לנו. אולם, במידה ובחרת לא לספק לנו פרטים מסוימים, חלק מההתקשרויות של עמנו עלולות להיות מושפעות מכך.

אנו עשויים לעשות שימוש במידע אישי במגוון דרכים, לרבות באמצעות יצירת קשר עמך, באתר, באמצעות דוא”ל או התכתבויות ובאמצעות צדדים שלישיים. אנו עושים שימוש במידע אישי למטרות שמפורטות במדיניות זו או בהתאם להוראות החוק. באופן כללי, אנו עושים שימוש במידע אישי למטרות אלה: (1) לספק לך את השירותים והמוצרים אותם בחרת או רכשת; (2) לספק לך מידע שיווקי אודות החברה והאתר; (3); לשלוח לך סקרי שביעות רצון, מחקרי שוק וסקרי אבטחת איכות; (4) לשלוח אלייך הצעות וקידום מכירות מאיתנו ומשותפינו העסקיים שאנו מאמינים כי יעניינו אותך; (5) ללמוד על השוק שלנו ולשפר את המוצרים והשירותים אותם אנו מציעים.

שיתוף מידע עם צדדים שלישיים – אנו לוקחים ברצינות רבה את פרטיות הלקוחות, ולא מוכרים, משכירים או מספקים בדרך אחרת מידע אישי מזהה לצדדים שלישיים, למעט כמתואר במדיניות פרטיות זו, לרבות כמפורט בסעיף לעיל. אנו לא נחלוק מידע אישי שנוצר כתוצאה מהתקשרות עם שירותים אחרים, אלא בהסכמתך המפורשת או במטרה למלא אחר הוראותיך, למעט כאשר גילוי המידע נדרש לדעתנו במטרה לבצע איזה מהפעולות הבאות: (1) לעמוד בהוראות הליכים משפטיים, לרבות, אך לא רק, זימונים להליכים אזרחיים ופליליים, צווי ביהמ”ש ו/או גילויי חובה בהתאם לדרישת גופים, רשויות; (2) אכיפת הוראות מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או כל התקשרות אחרת בינך ובינינו; (3) תשובה לשאלות במסגרת שירות הלקוחות; (4) דיווח לנציגך המשפטי (אם ישנו); או (5) הגנה על זכויותיה, רכושה או ביטחונה האישי של ויהי אור , הלקוחות או הציבור בכללותו. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, אנו עשויים לספק לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים פוטנציאליים באתר, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

סטטיסטיקות – אנו עשויים לעשות שימוש הכל או בחלק מהידע שסיפקת לנו לטובת ביצוע חישובים סטטיסטיים, כאשר חלקם יוצגו באתר; בכפוף לכך כי אף אחד מחישובים אלה לא יכלול מידע אישי מזהה ואתה מוותר בזאת ותהיה מנוע להעלות כל טענה ו/א דרישה מאיתנו לעניין זה.

קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישיים – העובדה כי השירות מקשר לאתר או שירותים אחרים או מציג באנר או סוג אחר של פרסומת אין כוונתו כי אנו תומכים או מאשרים צד שלישי זה, ואין בכך מושם מצג של כל קשר עם צד שלישי כאמור. במידה ולחצת על לינק לאתר או שירות של צד שלישי, לרבות בפרסומת, אתה תעזוב את האתר או את השירות בו אתה עושה שימוש ותועבר לאתר או לשירות של הצד השלישי. אתרים ושירותים של צדדים שלישיים עשויים להכניס “עוגיות”\ ״קוקי״ או אמצעים אחרים למחשבך או למכשירך הסלולרי ועשויים לאסוף פרטים או מידע אישי ממך. אתרים ושירותים אחרים עושים שימוש בתנאים שונים לגבי השימוש ו/או הגילוי של מידע אישי שאתה מספק להם. מכיוון שאנו לא יכולים לשלוט בפעילויות צדדים שלישיים אלה, אנו לא נהיה אחראים לכל שימוש במידע אישי שלך באמצעות צדדים אלה ואיננו מבטיחים שהם דבקו במדינית פרטיות ופרקטיקות אבטחה דומות לשלנו. משכך, אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש וההצהרות הכלולות במסגרת אותם אתרים ושירותים של צדדים שלישיים בהם אתה מבקר בטרם שאתה מספק להם מידע אישי.

שימוש באתר, באפליקציות ובשירות

 אנו מקבלים מידע כאשר אתה עושה שימוש באתר. למשל, אנו יודעים מתי הקלדת על מודעה, מתי שיתפת מידע ועוד. כל המידע לעיל לא ייחשב כמידע פרטי ואנו עשויים לעשות בו שימוש בכל דרך אותה נראה לנכון.

“עוגיות”- פרסום וסטנדרטי התקשרות באינטרנט – עוגיות הן מזהים אלפאנומריים שאנו וספקי השירות שלנו עשויים להעביר למחשבך, מכשירך הסלולרי או אחר, המאפשרים לנו לזהות אותך כלקוח, כאשר אתה שב לאתר ו/או כאשר אתה עושה שימוש באותו המחשב והדפדפן. באמצעות עוגיות, מערכותינו תזהינה את הדפדפן שלך למטרת מעקב אחר מגמות השימוש באתר, לשיפור איכות השירות, ליצור חווית משתמש אישית באתר ולהעברת פרסומות ללקוחות מצדדים שלישיים באתר ומחוצה לו. אתה יכול להסיר או לחסום עוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם במקרים מסוימים תהיה לכך השפעה על יכולתך לעשות שימוש באתר וייתכן כי מגוון השירותים שתקבל מאיתנו יפחת. במהלך הצגת פרסומות או אופטימיזציית השירות ללקוחות, אנו עשויים לאפשר לצדדים שלישיים מורשים להכניס לדפדפן שלך עוגייה מיוחדת. כל מידע או פרטים שיסופקו לצד שלישי כאמור באמצעות עוגיות לא יכללו מידע אישי מזהה, אולם עשויים לכלול חתכי מידע כללי לטובת שיפור חווית המשתמש באמצעות מתן תוצאות חיפוש ו/או פרסומות רלוונטיות אלייך. רוב הדפדפנים מובנים לקבלת עוגיות, אולם אתה יכול להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל עוגיות או יודיע לך מתי עוגייה נשלחת למחשבך. בכל מקרה, אנו לא נהיה אחראים לכל עניין הקשור לעוגיות.

פרסום – לטובת תמיכה בשירות וכן על מנת להעניק חווית משתמש משופרת, אנו עשויים לייעד ולהעביר, ללא כל עלות ללקוחות, פרסומות מטעמנו או מטעם צדדים שלישיים באתר ומחוצה לו באמצעות רשתות פרסום או בכל דרך אחרת. רשתות פרסום כוללות שרתים של צדדים שלישיים, סוכנויות פרסום, חברות טכנולוגיה וחברות מחקר. אנו לא נספק כל מידע אישי מזהה לרשתות פרסום.

אופן השימוש ברשת האינטרנט – עקב אופן השימוש ברשת אינטרנט, כאשר אתה מבקר באתר אנו מקבלים באופן אוטומטי מידע לגבי האתר שממנו הגעת והאתר שאליו אתה מועבר כאשר אתה עוזב את השירות. בנוסף, מפרסמים מקבלים URL של הדף במסגרתו לחצת על פרסומת באתר. אנו מקבלים את כתובת ה-IP של מחשבך (או של השרת בו אתה עושה שימוש כדי לגשת לשירות), מידע לגבי מערכת ההפעלה של מחשבך וסוג הדפדפן בו אתה עושה שימוש, תבניות דוא”ל, סוג מכשירך הסלולרי ומערכת ההפעלה הסלולרית (במידה ונכנסת לשירות דרך מכשירך הסלולרי), כמו גם את שם ספק האינטרנט או הספק הסלולרי שלך, ויתכן כי נקבל מידע נוסף. אנו עשויים לקבל גם מידע לגבי מיקומך באמצעות צדדים שלישיים או מכשירים הכוללים ג’י.פי.אס שהפעלת. הקשר בין כתובת ה-IP שלך ומידע אישי מזהה לא יועבר לצדדים שלישיים ללא אישורך, למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו.

ספקי שירות

 אנו לא נחלוק מידע לגביך עם כל צד שלישי, למעט מידע אותו נעביר לצדדים שלישיים המספקים לנו שירותים, לרבות אחזקת האתר ואימות מידע. לצדדים שלישיים אלה תהיה גישה למידע מוגבל אשר הכרחי לטובת ביצוע שירותיהם ולא לכל מטרה אחרת.

עמידה בהוראות החוק

 ייתכן ואנו נידרש למסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילויותיך כלקוח כאשר נידרש לכך באמצעות זימון, צו או הליך משפטי אחר, או במידה ואנו מאמינים בתום לב כי מסירת המידע חיונית לטובת: (1) חקירה, מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות החשודות או הובהר כי הן בלתי חוקיות או סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות, לרבות במטרה לזהות מעשי מרמה; (2) אכיפת תנאי השימוש, לחקור ולהגן כנגד תביעות ו/או טענות של צדדים שלישיים, או להגן על ביטחון ושלמות האתר; ו-(3) לצורך מימוש או הגנה על זכויותינו, רכושנו או עבור הביטחון האישי שלנו, של לקוחות האתר, עובדינו או כל צד שלישי אחר.

העברת מידע בינלאומית

 אנו עשויים להעביר מידע שלך, לרבות מידע אישי, לצדדים קשורים או לצדדים שלישיים מעבר לגבולות המדינה ולתחומי שיפוט אחרים ברחבי העולם. במידה ואתה ממוקם מחוץ לישראל, אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו. 

אבטחה

 אנו נוקטים בצעדים ארגוניים וטכניים על-מנת לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן או מגישה בלתי מותרת, שימוש, שינוי או גילוי באמצעות סטנדרטים גבוהים של אבטחת מידע. כחלק מצעדים אלה, גישה למידע מזהה אישי שלך מוגבלת לעובדים על בסיס של צורך לדעת ורק לחלק מהמידע אשר נדרש לטובת אספקת המוצרים ו/או השירותים ללקוח. עם זאת, עקב אופיה של רשת האינטרנט, אנו לא יכולים להבטיח כי צדדים שלישיים בלתי מורשים לא יוכלו להתגבר על צעדים אלה או לעשות שימוש במידע אישי למטרות בלתי ראויות. זאת אחריותך להגן ולאבטח את המידע המזהה שלך. אנא שים לב שהודעות דוא”ל ואמצעי תקשורת דומים אינם מוצפנים, ואנו ממליצים בחום שלא להעביר מידע סודי באמצעים אלה.

יצירת קשר

 בכל שאלה לגבי מדיניות פרטיות זו או כל סוגיה אחרת, אנא צור עמנו קשר באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת: inlightoffice10@gmail.com 

קדימות מסמכים

 במקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מדיניות פרטיות זו או הוראות תנאי השימוש, ההוראה המיטיבה ביותר עם ויהי אור היא שתגבר בכל עניין, ואתה מוותר בזאת ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה מ”ויהי אור” לעניין זה.

תקנון מדיניות החזרת מוצרים

 1.1. אתר האינטרנט של “ויהי אור” להלן: “האתר” )משמש כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: “מכירות”).

1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ויהי אור .עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש התקנון זה במלואם ובעיון.

1.3. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות מדיה אחרת מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של -“ויהי אור”   ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

1.5. התקנון כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתכוון גם לנקבה.

2. אודות המכירות

2.1. ויהי אור מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים שלה בלבד בדרך נוחה, מהירה וקלה.

2.2. עבור כל מוצר המוצע למכירה קיים פירוט בסיסי בצדו הכולל שם המוצר, כמות תכולת המוצר, מלל לתיאור המוצר, מחיר לצרכן, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: “דף המכירה”).

2.3. כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.

2.4. לאחר אישור ההזמנה ע”י המערכת וקבלת מספר אישור, או בשלב מאוחר יותר, על ידי המערכת האלקטרונית, הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “מבצע הפעולה” / “הלקוח” ) כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת חברתנו לא תוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

2.5. מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע מערכת האתר וחברת “ויהי אור”  בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי ויהי אור ויישלח אישור ומספר הזמנה בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.

יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל ויהי אור. הרישום שנרשם ויהי אור יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. מבצע הפעולה לא יהיה רשאי לפנות ל – “ויהי אור” בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

2.6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה במקרה זה, לא תבוצע עסקת רכישה.

2.7. ויהי אור עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, אולם אינה מתחייבת לכך. ויהי אור תהא רשאית להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי באם לאפשר ללקוח לשנות בחירתו ולהמיר מוצר חסר במוצר קיים הדומה לו, ולחילופין להחזיר ללקוח את כספו.

3. מכירה מקוונת

3.1. מכירה מקוונת היא מכירה של מוצרים באמצעות האתר – במחיר קבוע מראש שיקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של “ויהי אור”.

3.2. מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3.3. במכירה מקוונת ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

3.4. המכירה הינה לצרכנים בלבד ולא לסיטונאים ו/או קמעונאים.

4. אספקת/הובלת המוצרים    

4.1. ויהי אור תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל כפי שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. אספקת המוצרים ללקוח תעשה באמצעות רשות הדואר ו/או חברות שילוח קבלניות עצמאיות.

4.2. ויהי אור תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. ויהי אור מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי או דרך פייפל או בביט או בפייבוקס או אמצעי אחר, ונמצא במלאי. התשלום יבוצע באמצעות קישור המצורף להלן,

4.3. ויהי אור עושה ככל יכולתה על מנת לעדכן באתר את המוצרים החסרים במלאי. עם זאת יתכן כי מוצר החסר במלאי מופיע באתר כזמין לאספקה. ויהי אור לא תהייה אחראית בשום מקרה לנזק כלשהוא שנגרם ו/או העשוי להיגרם בשל אי אספקת המוצר.

4.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ויהי אור תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש ולחילופין לא לספק לאזורים אלה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. בשים לב: ויהי אור  עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

4.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, ויהי אור תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר, לרבות בגין אזורים מוגבלים לגישה וככל שרשות הדואר ו/או חברת השילוח אינה מספקת משלוחים לאשורים אלה. יובהר, כי אספקה לאזורים מוגבלים לא תחשב כאיחור /עיכוב כלשהוא. נוסף על האמור, ל- ויהי אור עומדת הזכות להחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי אם לספק מוצרים באזורים מוגבלים מבחינה ביטחונית ו/או מחוץ לישראל הלקוח יהא מנוע מלטעון כנגדה בכל ענין הקשור או הנובע מכך. .

4.6. הוראות חברת השילוח שייקבעו ע”י חברת השילוח ו/או רשות הדואר, מעת לעת, אינן באחריות “ויהי אור” והיא לא תהא אחראית לכל מעשה /מחדל עיכוב איחור נזק ישיר ו/או נזק עקיף שעלול להיגרם למוצרים ו/או לכל צד ג’ שהוא. ויודגש, כי משלוח באמצעות שליח יעשה עד בית הלקוח או מקום אחר עליו תחליט חברת השילוח ו/או רשות הדואר הודעה על כך תימסר ללקוח. ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ”ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ”ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.

4.7. זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

4.8. דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית ויהי אור לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

4.9.  רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי בתיאום מראש ובכתב ובתנאי שאושר על ידי “ויהי אור” במקום האיסוף ובמועד אשר יקבעו אך ורק על ידי “ויהי אור”. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח אשר ביצע הזמנה למוצר כלשהו ממוצרי ויהי אור ולא יאסוף את המוצר במקום שנקבע ובמועד האמור, ייחשב הדבר כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, ויהי אור תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בחוק הגנת הצרכן, קרי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

נעשתה העסקה בכרטיס אשראי וחברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשרה ויהי אור לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, תחייב ויהי אור את הלקוח גם בתשלום שנגבה ממנה.

4.10. בעת אספקת המוצר, רשאית ויהי אור ו /או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

4.11. במקרה של אספקת מוצר הדורש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

4.12. ככלל, אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, זמני האספקה של המוצרים הינם תוך 14 ימי עסקים למעט אספקות לאזורים המוגבלים בגישה מבחינה ביטחונית. למוצרים שנשלחים על ידי חברת שליחים או 14 ימים למוצרים שנשלחים בדואר רשום  על ידי דואר ישראל .

4.13. ככלל, אלא אם נאמר אחרת בדף המוצר, ברכישה באתר בסכום העולה על 150 ש”ח לא יחולו דמי משלוח. ברכישה מתחת ל 120₪  יחולו דמי משלוח בסכום של כ- 35- 45 ₪ בממוצע [ בכפוף למרחק מענו של הלקוח, ברכישה מעל 800 ₪ דמי המשלוח יחולו על חשבון ויהי אור.

5. מדיניות החלפת מוצרים ו/או החזר וזיכוי כספי

5.1. החלפת מוצר או החזרת מוצר תאושר ותבוצע בתוך 14 יום מתאריך רכישתו בהצגת פתק החלפה או חשבונית מס המעידה על רכישתו ותאריך הרכישה.

5.2. זיכוי כספי יינתן בהצגת הוכחת קנייה כגון חשבונית מס או שובר זיכוי. הזיכוי יינתן בהתאם לעלות הרכישה בפועל. תוקפו של שובר זיכוי הינו ל-12 חודשים מיום הנפקתו.

5.3. החזר כספי יינתן בהצגת חשבונית מס בלבד כשהמוצר סגור ובאריזתו המקורית ובלבד שסכום הקנייה הינו מעל 40 ₪.

5.4. בביטול עסקה יגבו דמי ביטול בשיעור 5 אחוז מהעסקה או 100 שח לפי הגבוה מביניהם. ככל ונגבו דמי סליקת אשראי בגין פעולה זו, יחוייב הלקוח בדמי הסליקה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של ויהי אור.

6. שירות לקוחות

6.1. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על שימוש המוצר, תופעות לוואי ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של ויהי אור בכתובת: inlightoffice10@gmail.com

6.1.1. ידוע לי ואני מסכים ומאשר, כי רכישת המוצרים הינם באחריותי הבלעדית, בכל הקשור במישרין ו/או בעקיפין בצריכתם ובשימוש בהם ו/או בהעברתם לצד ג’ וכי אהיה מנוע מלטעון טענות כנגד “ויהי אור” בכל ענין הקשור ו/או הנובע מהם.

6.1.2 . ידוע והובהר לי, כי “ויהי אור” ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא –נזק ישיר ו/או עקיף , אשר עלול להיגרם כתוצאה משימוש ו/או צריכת המוצרים המוצעים באתר ללקוח ו/או למי מטעמו, בכל עת ובכל מקום.

6.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ויהי אור בדואר אלקטרוני  inlightoffice10@gmail.com בטלפון 054-6253440 נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה. נציג שירות הלקוחות ישתדל לחזור אליכם בתוך 24 שעות מעת הפניה ובימים א’ – ה’ .

7. כשרות להשתמש באתר

7.1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי רכישות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

7.1.1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

7.1.2. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. ככל שהמשתמש אינו אזרח ישראלי או תאגיד כאמור, תהיה זכאית ויהי אור לדרוש פרטי זיהוי בהתאם למדיניות החברה.

7.1.3. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל ועמו עובדת ויהי אור

7.1.4. המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל. על לקוח שאינו בעל כתובת מגורים בישראל ליצור קשר ישירות עם החברה בכתובת כנ”ל, כדי לתאם את הכתובת למשלוח המוצר והתשלום בעבור המשלוח. כמו כן, במקרה של אספקת המוצר אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל מועד אספקת המוצר יהיה בהתאם למדיניות ויהי אור וחברת המשלוחים עמה היא עובדת. יובהר, כי ל- ויהי אור עומדת זכות בלעדית להחליט בכל עת האם לספק מוצריה מחוץ לישראל או לאו.

7.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ויהי אור רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:

7.2.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

7.2.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;

7.2.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

7.2.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב-ויהי אור ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו;

7.2.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר לצד ג’ ו/או לסחור בו.

8. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

8.1. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

8.2. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

* ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

8.3. לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך המוגדרים בסעיף 14ג1 בחוק הגנת הצרכן בא יכול מבצע הפעולה באתר שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

ברכישה של מוצר שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

8.4. ביקש צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה רשאי העוסק לדרוש ממנו להציג לפניו תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור; הצרכן יציג לפני העוסק אחד מהמסכים שלהלן, לפי העניין, או ישלח לו עותק שלו, לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה:

(1) תעודה שניתנה לצרכן מהמדינה המעידה על כך שהוא אזרח ותיק;

(2) תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה;

(3) תעודה המעידה על כך שהצרכן הוא אדם עם מוגבלות לתקופה העולה על שישה חודשים, שניתנה מגורם המוסמך על פי חוק לקבוע קיומה של מוגבלות כאמור;

8.5. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב ל- ויהי אור בלבד, באמצעות  שליחת הודעה בכתב לדוא”ל של שירות הלקוחות של ויהי אור  inlightoffice10@gmail.com  או באמצעות קישור למשלוח הודעה על ביטול עסקה באתר האינטרנט . בהודעת ביטול העסקה יש לפרט את שם הצרכן המלא ומספר טלפון וכתובת ליצירת קשר.

8.6. תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך וכן בפרק זמן של 7 ימים נוספים מעבר למועד האספקה המשוער, או הפרה מהותית אחרת של תנאי החוזה (“אי התאמה”), תחזיר ויהי אור למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את המוצר מושא העסקה או החוזה, ישיבו לרשות ויהי אור באמצעות הדואר או באחד מסניפי החברה לאחר תיאום טלפוני עם נציג ויהי אור. הוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

8.7. תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה:

זכור: על פי חוק הגנת הצרכן, רשאית ויהי אור לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה.

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר ויהי אור למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה, תמסור למבצע הפעולה עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם בתוספת תשלום בעבור דמי משלוח ו/או דמי סליקה אשר לא יושבו ללקוח בכל מקרה.

תנאי לביטול העסקה לפי סעיף זה הוא שמבצע הפעולה השיב ל- ויהי אור  במסירה אישית או בדואר רשום, במשרדה הרשום במען: קיבוץ דן – “ויהי אור”  את המוצר שרכש באריזתו המקורית מבלי שהמוצר נפתח ומבלי שנעשה במוצר שימוש כלשהו ואשר אוחסן אצל הלקוח על פי ההוראות כמפורט.

קיבל מבצע הפעולה את המוצר נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת המוצר ל-ויהי אור במענה הרשום כנ”ל, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. למען הסר ספק, ביקש מבצע הפעולה כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר והדבר אושר על ידי ויהי אור, יגבה ממבצע הפעולה דמי שילוח בגין הובלה, כאמור לעיל.

8.8. בשים לב: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה פעולה ו/או שימוש המשנה מצבו לרעה לרבות לעניין נראות המוצר, כפופה לזכותה של ויהי אור לתבוע את נזקיה בשל כך או שלא להסכים ולקבל לידיה את המוצר חזרה ולהשיב ללקוח תשלום שנגבה ממנו בעבור המוצר.

על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

8.9. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד’) לחוק הגנת הצרכן, כמפורט לעיל.

8.10. ויהי אור תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

8.10.1. במקרה ונפלה בהצעה טעות סופר חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

8.10.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;

8.10.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המבצע ההזמנה ו/או מי מהם ו/או צד ג’ כלשהו;

8.10.4. אם יתברר ל- ויהי אור, כי מבצע ההזמנה עלול לשוב ולמכור את המוצר שרכש לצד ג’ ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל הזמנתך ו-ויהי אור תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי ויהי אור בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

9. אחריות

9.1. אחריות בגין מוצרים

9.1.1. ויהי אור מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים שלה בדרך נוחה, מהירה וקלה.

9.1.2. נפלה טעות סופר חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את ויהי אור תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה [הדמייה]  בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

9.1.3. ויהי אור ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

9.1.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל, ויהי אור לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות הפגנות, שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

9.1.5. ויהי אור ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

9.1.6. ויהי אור תהא אחראית למוצרי כלפי לקוחותיה בהתאם חוק האחריות למוצרים פגומים, תש”ם-1980 .

9.2. אחריות כללית בגין פעילות האתר

9.2.1. השירות באתר ניתן לשימוש ( AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ויהי אור ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

9.2.2. ויהי אור עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, ויהי אור אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, ויהי אור לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא בכל עת שהיא ובכל מקום ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכנה.

9.2.3. ויהי אור לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

9.2.4. ויהי אור לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

ויהי אור אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

10. תנאים נוספים

10.1. צלמיות (אייקונים = icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של ויהי אור ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן ויהי אור נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

10.2. אין בהצגת מוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע”י ויהי אור ו/או מי מטעמה

10.3. רישומי המחשב של ויהי אור בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11. שונות

11.1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט.

11.2. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 20.05.22 ניתן לשינוי בכל עת ע”י ויהי אור על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת

מחזקים את עסקי הגליל והצפון

מעבדת הצמחים שלנו נמצאת באזור מפונה בצפון הארץ 
אנו מודים לכם מכל הלב על הרצון לתמוך בעסק שלנו דווקא עכשיו
זה מאוד משמעותי עבורנו :)
מאחלים לכם ולבני משפחותכם ימים שקטים
ובתפילה להחזרת החטופים והחיילים הביתה בשלום