מדיניות ביטולים סדנאות הקטרה:
כעשרה ימים ויותר לפני מועד הסדנא יוחזר הכסף במלואו.
פחות משבוע למועד הסדנא יוחזר 30% מהסכום המלא.
יומיים לפני מועד הסדנא לא יוחזר תשלום – או ימצא תאריך חלופי שמתאים למשתתף.
במקרה של ביטול קורונה ננסה למצוא מועד אחר שמתאים ואם לא נמצא יוחזר 70% למשתתף.