מניפת אדמה


מניפה שמאנית מלאכת ידינו
מלאה בתפילות לב ובקשות לקרקוע ואדמה טובה לכל מי שיבחר לעבוד בה

 

מחיר :

145.00