רפואת השבט

"לא טוב היות האדם לבדו"

המניפה הזאת התברכה בברכות של אהבת המשפחה ושלום הבית.
מביאה אנרגיות פשוטות של אהבה וחיבור בשבט שאנו חיות בו.

מחיר :

110.00