"דע לך, שלכל עשב ועשב
יש שירה מיוחדת משלו"

הקטרה ושרפים

צור קשר

שמרי על קשר